تجهیزات آموزش دانشگاهی مجموعه آموزش فیزیک- مکانیک تعادل اجسام

این دستگاه برای کمک به درک بهتر سطح پتانسیل و مفهوم تعادل طراحی شده است با قراردادن درک در ابتدای ریل، دوک به ظاهر به طرف بالا حرکت خواهد کرد، حال آن که در اصل مرکز جرم دوک به سطح پتانسیل پایین‌تر می‌رسد.


اقلام مجموعه:
دوک پلاستیکی
سطح شیب‌دار چوبی