تجهیزات آموزش دانشگاهی مجموعه آموزش فیزیک- حرارت اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی

 

ردیف نام آزمايش وسايل مورد نياز تعداد
1 اندازه گیری عدد ژول به روش الکتریکی گرماسنج تعیین عدد ژول
به روش الکتریکی
1
هات پلیت 1
بشر 600cc 1
مولتی متر دستی 1
منبع تغذیه 0-30 ولت 1
سیم رابط 4