تجهیزات آموزش دانشگاهی فهرست تجهیزات کارگاهی مکانبک صنایع آزمایشگاهی

 

ردیف عنوان كالا مشخصات فني تعداد واحد توضیحات
1 اورهد 1 دستگاه
2 پرده اورهد 1 عدد
3 ماشین حساب 5 عدد
4 کرونومتر 5 عدد
5 وایت برد پایه دار متحرک 1 عدد
6 اسمارت برد 1 دستگاه
7 کامپیوتر 8 دستگاه
8 چاپگر 1 دستگاه
9 میز نقشه کشی 16 دستگاه
10 صندلی تابوره رویه چرمی و پشتی دار 16 عدد
11 میز و صندلی معلم نمونه تجهیز مدارس 1 دست ازهرکدام یک عدد
12 میز کامپیوتر 8 عدد